Uppgradering av mast och rigg

Vi på Benn’s kan göra en komplett genomgång av din mast och rigg för att därefter göra ett förslag på ändringar och uppgraderingar. Resultatet av denna uppgradering ger att båten blir enklare, snabbare och framförallt säkrare att segla.

- Montera Singelrevbom, rodkick, Furlex/rullsystem.

- Byta ut gamla wirefall och trimlinor till nya moderna Dyneemalinor.

- Uppgradera fallblock, brytblock, avlastare.

- Organisera om fall, trimlinor mm och dra ner dessa till sittbunnen.

- Installation av VHF-antenn, vindinstrument, lanternor.

- Kabeldragning i mast.

- Montera Lazy Jacks

- Byta backstag, häckstag, checkstag till D-Pro/Dynex och mycket mer!

Boka uppgradering av mast och rigg

rigg@bennsmast.se