Tamp/Wirefall

Vi tillverkar wire/tampfall till din båt. Befintligt fall används som mått för att wire/tampslitsen skall hamna på rätt ställe.