Dyneema


D12 och D-Pro 100% Dyneema för användning i akterstag, backstag, kaskader och liknande lösningar där man önskar minsta vikt kombinerat med stark lina. Ersätter wire och vikten är en bråkdel. D12 och D-Pro är specialbehandlad för att vara UV-beständig.