ISAF Cat 3

Detta är saker som ingår i ISAF Cat 3 dvs utrustning för bl.a ÅF Offshore Race, Seapilot 2 Star.
Det är också bra för semesterseglaren som är ute på öppet vatten.

Observera! Följande lista skall endast ses som ett hjälpmedel till kategori 3 reglerna!