Pop-nit

Pop-nit av Monell bör användas vid montering av rostfria beslag i aluminium för att minimera galvanisk korrosion. Tänk på att monellnitar är avsevärt starkare än pop-nitar av aluminium. Se därför till att ha en tillräckligt kraftig nittång när du ska utföra ditt arbete. Kom ihåg att alla nittänger inte klarar 6,4 mm pop-nit.