Lazy Jacks

Lazy Jacks hjälper till att hålla ordning på storseglet vid nedtagning. Det gör att du som hanterar båten kan ägna uppmärksamhet åt andra saker vid tilläggning, utan att ha ett storsegel som fladdrar och skymmer sikten. Efter tilläggning kan du sedan i lugn och ro packa seglet. Utförlig instruktion på den enkla monteringen medföljer varje modell. Både Benns original och Seldén.