Jolle

Det finns en rad båttillbehör som är särskilt anpassade för jollesegling, både klassspecifika produkter samt utrustning som gör jolleseglingen roligare och enklare! Tävlar du, bör du vara medveten om att vissa produkter inte alltid är klassgodkända för vissa jolletyper.