Fiolstag

Låt inte masttoppen vika av!
En vanlig förbättring av riggen på många båtar med fraktionsrigg (7/8-dels rigg etc) är att montera på fiolstag i syfte att förhindra att masttoppen böjer sig mot lä. Moderna storsegel med stor akterrunda sk ”fat head-segel ” ökar kraften på masttoppen. Ännu en fördel med fiolstag är att förstaget sträcks med hjälp av akterstaget
En Benns originalprodukt.