Fallbox & Fallstyrning

När ett fall är slitet är det lika viktigt att kontrollera fallets väg som att byta själva fallet. Benns har fallboxar, slitsskoningar och falledare i flera olika utföranden. Fabrikat: Benns, Seldén, Sparcraft/Isomat.