Akterstagslatta

En akterstagslatta håller ut akterstaget så att storseglet inte fastnar i slag och gippar, något som är extra viktigt om storseglet har en utbyggd akterrunda, så kallad "fathead".