VHF radio

VHF radion brukar med rätta kallas för din ”livlina till land” – det är en nödsändare, kommunikationsverktyg och informationskälla. Kommunikationen är bred – alla som är på din kanal kan höra vad du säger och i händelse av nöd kan möjligheten att fler kan höra dig vara skillnaden mellan liv och död. Tiden mellan alarm och det att läkare eller sjöräddningen kan vara på plats kan vara lång men om andra i närheten kan komma för att hjälpa dig. Ju fler som kan höra att du behöver hjälp ju fler kan hjälpa.

Man behöver inte vänta på olyckan för att ha nytta av en VHF. Från en VHF radio får du väderrapporter och navigationsnyheter flera gånger per dag. Med hjälp av en VHF radio kan du också hålla kontakten med vänner långt utanför mobiltelefonens täckningsområden. 

För att få använda en VHF radio krävs det att man har ett certifikat och ett abonnemang hos Sveriges kustradiostation. Här hittar du vårt utbud av VHF radios från ICOM, Raymarine och Garmin men även extrautrustning som extra antenner och monofoner.