Garmin/Nexus

På Benns lagerhåller vi mycket tillbehör från Garmin. Här finns startkit, kablar och tillbehör för att bygga ett NMEA2000-nätverk. Utbytesbatteri till vindgivaren samt vind-, lod- och loggivare och reservdelar till dessa.