Navigation

På Benns hittar du även traditionell utrustning för att navigera på papperssjökort. Vi har linjaler, passare och transportörer.