AIS Båt (Automatic Identification System)

Höj din båts säkerhetsnivå. Med AIS ombord får du bättre överblick och möjlighet att ta emot navigationsinformation från andra fartyg och även skicka data till mottagare i området. Din AIS tar också emot nödsignalen från en personlig nödsändare om någon i din egen eller en näraliggande båts besättning faller över bord.

Med AIS har du alltid tydlig översikt över, om din båt är på kollisionskurs med andra fartyg, även vid riktigt dålig sikt. Du har naturligtvis även möjlighet att larma vid kollisionsrisk, och du har hela tiden tillgång till kontaktinformation om du behöver kontakta närliggande fartyg via radio.