Bottenfärg

OBS! Viktigt om bottenfärg!

Reglerna för bottenfärg förändras hela tiden. En färg som är tillåten i grannkommunen eller grannklubben, kan vara förbjuden i hemkommunen eller i Din klubb! Det åligger varje enskild båtägare att själv känna till vad som gäller för bottenfärger i den kommun eller klubb där båten finns.