Batterivård

Så sköter du ditt båtbatteri
Gör inte misstaget att använda ett vanligt startbatteri som fritidsbatteri. Startbatterier är konstruerade för att avge mycket ström under kort tid, men i båten, husvagnen och sommarhuset behövs istället ett batteri som är både uthålligt och har bra laddningsmottaglighet. Dessutom ska det vara säkert och enkelt att hantera. Köper du ett Tudor Nautica batteri får du ett batteri av hög kvalitet.

Tudor Nautica rekommendationer för skötsel och underhåll av marinbatteri
• Batteriinstallationer bör dimensioneras för ett urladdningsdjup på max. ca 50 %.
• Upprepade djupa urladdningar förkortar påtagligt batteriers livslängd.
• Batterier skall hållas rena och torra eftersom fukt och smuts kan leda till urladdningar pga de krypströmmar som kan uppstå.
• Håll poler och kabelskor fria från beläggningar och oxider som kan förorsaka spänningsfall och försämra batteriets funktion.
• För öppningsbara batterier bör syranivån kontrolleras och vid behov justeras med batterivatten.
• Batterier skall alltid förvaras fulladdade.
• Batterier som inte regelbundet hålls fulladdade riskerar att sulfatera och tappa kapacitet.
• Om spänningen under förvaring sjunker under 12,4 V måste batteriet laddas.
• För att förhindra att låga strömmar (klockor, larm, etc.) laddar ur batteriet vid längre tids förvaring, bör batteriet kopplas bort från elsystemet.
• Vid förvaring bör batteriet stå svalt och torrt eftersom självurladdningen är lägre i kyla.
• Kom ihåg att ett urladdat batteri kan frysa sönder vid normala vintertemperaturer.

• Genom att mäta batteriets spänning får man ett mått på laddningstillståndet:
    • Ett fulladdat batteri har vilospänning ca 12,7 V
    • Ett halvladdat batteri har vilospänning ca 12.2 V
    • Ett urladdat batteri har vilospänning ca 11,7 V

Laddning
• Rekommenderad spänning för laddning i rumstemperatur är ca 14,8V.
• Det är fördelaktigt att använda temperaturreglerade laddare som anpassar laddningsspänning efter temperatur.
• Periodvisa uppladdningar är att rekommendera framför långvarig kontinuerlig underhållsladdning eftersom detta är skonsammare för batterierna.
• Vid tillfällen där underhållsladdning används skall spänningen vara ca 13,7 V

Tryck på länken nedan för att komma till våra båtbatterier:

Båtbatteri

Marinbatteri